Privātuma politika
Pēdējo reizi atjaunota 2020. gada 30. novembrī

Šī privātuma politika attiecas uz platformu "Iesaistos.lv" (turpmāk - "Iesaistos.lv", "platforma"), kuru nodrošina un uztur SIA Longenesis, Reģ. Nr. 40203211852, kuras adrese ir Zaubes iela 9A-23, Rīga, Latvija (turpmāk - "Longenesis", "mēs", "mēs" vai "mūsu").

Šis dokuments informē jūs par mūsu politiku attiecībā uz drošu un likumīgu personas datu apstrādi, izmantojat mūsu platformu. Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt un paskaidrot, kā mēs aizsargājam un rūpējamies par mūsu rīcībā esošajiem personas datiem.

Mēs neizmantosim un nedalīsimies ar jūsu personas datiem, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajā privātuma politikā.

Mēs izmantojam jūsu personas datus platformas nodrošināšanai un uzlabošanai. Izmantojot platformu, jūs piekrītat personas datu un informācijas vākšanai un apstrādei saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā privātuma politikā nav noteikts citādi, izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Lietošanas noteikumos, kas ir pieejami šeit.

Šī Privātuma politika un visi strīdi vai prasības, kas izriet no tās vai ir saistībā ar to un tās priekšmetu (ieskaitot ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo iestāžu izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktus kopumā un jo īpaši Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).1. Personas datu apkopošana

Mēs apkopojam Jūsu personas datus gadījumos, kad jūs sniedzat šādus personas datus mums, kad trešās personas, piemēram, mūsu ārējie pakalpojumu sniedzēji, sniedz mums personas datus par jums vai kad personas dati par jums tiek automātiski apkopoti, kamēr jūs izmantojat iesaistos.lv.

 • Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus, kurus jūs sniedzat mums. Piemēram, lietotāja profila izveides brīdī mēs iegūstam Jūsu e-pasta adresi, kā arī jebkuru citu informācija, kuru izvēlaties sniegt.

 • Identifikatori, kas iegūti no trešās puses pakalpojuma sniedzējiem, piemēram, "Google Auth" identifikatori, kas iegūti, izmantojot lietotāja autentifikāciju, izmantojot Auth0, Inc;

 • Mēs arī apkopojam informāciju, kuru jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat platformu ("Sīkdatnes" jeb "Cookies"). Sīkdatnes var ietvert informāciju par jūsu ierīci un par platformas apmeklējumiem un lietošanu (ieskaitot jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūka veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma sākotnējo avotu, apmeklējuma ilgumu, lapu skatījumus un navigāciju starp tām). Turklāt mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, Google Analytics, kas vāc, uzrauga un analizē šāda veida informāciju, lai papildinātu mūsu platformas funkcionalitāti. Izmantotajiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ir sava privātuma politika, kas attiecas uz to, kā viņi izmanto personas datus.

 • Mēs arī varam apkopot un uzglabāt informāciju, kuru jūs mums sniedzat, kad piesakāties saņemt e-pasta paziņojumus, kā arī jebkuru citu informāciju, kuru izvēlaties mums nosūtīt.2. Personas datu apstrāde

Apkopotos personas datus un informāciju mēs izmantojam, lai nodrošinātu, uzturētu un uzlabotu platformas darbību:

 • Lai izveidotu un uzturētu jūsu lietotāja profilu;

 • Lai sniegtu informāciju par pieejamajiem pētījumu projektiem, kuriem varat pārvaldīt savu dalību - piekrist, atsaukt vai atjaunot dalību pētījuma projektā.

 • Lai nodrošinātu anketēšanas moduļa darbību - saslimšanas risku noteikšanai un personalizēto atskaišu ģenerēšanai. Brīvprātīgi ievadītie un iegūtie dati tiek izmantoti tikai informatīvajam nolūkam - personalizētās atskaites ģenerēšana lietotājam, veicot riska kalkulāciju ar ievadīto datu palīdzību.

 • Lai nosūtītu jums tehniskos paziņojumus, drošības brīdinājumus, lietotāju atbalsta un administratīvos ziņojumus;

 • Lai atbildētu uz jūsu komentāriem un jautājumiem un sniegtu lietotāju atbalstu;

 • Lai sazinātos ar jums par jaunu saturu, produktiem, pakalpojumiem un funkcijām, ko piedāvā platforma, un sniegtu citas ziņas un informāciju, kas, mūsuprāt, jūs interesēs (varat jebkurā laikā sazināties ar mums, lai atteiktos no šīs saziņas - kontaktinformāciju skatīt sadaļu "12. Kontakti");

 • Lai pārraudzītu un analizētu tendences, lietošanu un citas darbības saistītas ar platformu;

 • Lai atklātu, izmeklētu un novērstu drošības pārākumu gadījumus un citas ļaunprātīgas, maldinošas, krāpnieciskas vai nelikumīgas darbības un lai aizsargātu platformas tiesības un īpašumu;

 • Lai identificētu un labotu kļūdas platformā;

 • Lai ievērotu mūsu juridiskās un finansiālās saistības; un

 • Lai veiktu jebkuru citu mērķi, kas jums tiks aprakstīts informācijas iegūšanas laikā.

Mēs dalāmies ar personas datiem šādos gadījumos vai kā citādi aprakstīts šajā privātuma politikā:

 • Lai nodrošinātu platformas funkcionalitāti - iesaistītu sabiedrību pētniecības iniciatīvās un palīdzētu pētnieku grupām apkopot informāciju par viņu vadīto pētījuma dalībniekiem un dalībnieku aizpildītajām aptaujām. Konkrētām pētnieku grupām ir piekļuve lietotāju personas datiem tikai un vienīgi tādā apjomā, kā tas ir norādīts personas brīvprātīgi apstiprinātajā dalībnieka piekrišanas dokumentā. Dalībniekam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu savu datu izmantošanai konkrētajā pētījumā.

 • Ievadīto datu kopas metrikas tiek anonimizētā veidā izvietotas datu atlases ietvarā, kas ir pieejams dažādām zinātniskām un pētnieciskām organizācijām. Dati ir anonimizēti - atlases ietvarā tie nekādā veidā netiek savienoti ar pašu personu (personu grupām). Anonimizācija, kā arī izvietošana notiek atsevišķi no datu glabāšanas un apstrādes serveriem un datu glabātuvēm, kas nozīmē to, ka nepastāv risks veikt personalizēto atlasi. Šī funkcija palīdz zinātniskām grupām atlasīt potenciālās kohortas un veikt aicinājumu sagatavošanu un izsūtīšanu šādām lietotāju grupām. Kā notiek aicinājumu sūtīšana, atlasot anonīmus datus? Ietvars nav savstarpēji savienots ar iesaistos.lv servisu, kas nodrošina drošību un datu privātumu. Veicot atlasi, tiek veikta aicinājuma izveidošana, tā tiek pārsūtīta uz "iesaistos.lv" servisu. Šāds aicinājums tiek nosūtīts lietotājiem kā jaunā piekrišanas forma. Gadījumā, ja lietotājs to neapstiprina, sistēma nepievieno lietotāju konkrētam pētījumam. Ja lietotājs piekrīt nosacījumiem, kas tiks aprakstīti atsevišķajās piekrišanas formās, tad lietotājs tiek pievienots konkrētam pētniecības projektam un lietotājam tiek izvadīti pētniecības projektam specifiskie datu ievades moduļi utml. (kas tiks aprakstīts atsevišķajās piekrišanas formās). Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu, saskaņā ar projektam specifisko piekrišanas prasību nosacījumiem.

 • Mēs kopīgojam personas datus ar pakalpojumu sniedzējiem un konsultantiem, kuriem nepieciešama piekļuve personīgajai informācijai, lai sniegtu mums pakalpojumus, piemēram, uzņēmumiem, kas mums nodrošina tīmekļa izvietošanu, datu glabāšanu un citu infrastruktūru, kā arī veic datu analīzi, krāpšanas novēršanu un nodrošina drošību, klientu apkalpošanu, komunikāciju un mārketingu. Personas dati tiek nosūtīti trešajai personai tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams uzdevuma veikšanai un ir saskaņā ar juridiski noslēgto sadarbības līgumu.

 • Mēs varam izpaust personas datus juridiskām un valsts iestādēm, ja uzskatām, ka izpaušana notiek saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem vai juridiskiem procesiem vai to pieprasa, tostarp valsts iestāžu likumīgi pieprasījumi izpildīt valsts drošības vai tiesībaizsardzības prasības. Ja mēs gatavosimies atklāt jūsu personīgo informāciju, reaģējot uz tiesvedību, mēs jums par to paziņosim, lai jūs varētu to apstrīdēt (piemēram, lūdzot tiesas iejaukšanos), ja vien mums to neaizliedz likums vai uzskatām, ka tas var apdraudēt citus vai izraisīt nelikumīgu rīcību. Mēs iebildīsim pret likumīgiem informācijas pieprasījumiem par platformas lietotājiem, kuri, mūsuprāt, ir neatbilstoši.

 • Mēs varam izpaust personas datus juridiskām un valsts iestādēm, ja uzskatām, ka jūsu rīcība ir pretrunā ar mūsu lietotāju noteikumiem vai privātuma politiku, ja uzskatām, ka esat pārkāpis likumu, vai ja uzskatām, ka ir nepieciešams aizsargāt platformas, tās lietotāju, sabiedrības vai citu tiesības, personu īpašumu un drošību.

 • Mēs kopīgojam personas datus ar mūsu juristiem un citiem profesionāliem konsultantiem saistībā ar saskaņotajiem pakalpojumiem, ko viņi mums sniedz, un gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai iegūtu padomu vai kā citādi aizsargātu un pārvaldītu mūsu uzņēmuma intereses.

 • Personas dati tiek koplietoti starp Longenesis un mūsu pašreizējiem un nākamajiem mātesuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, meitasuzņēmumiem un citiem uzņēmumiem, kas atrodas kopīgā kontrolē un īpašumā.

 • Mēs kopīgojam personas datus ar jūsu piekrišanu vai pēc jūsu norādījuma.

 • Mēs arī varam kopīgot jūsu sniegto informāciju apkopotā veidā bez identificējamiem datiem. Šādās situācijās kopīgoto informāciju nevar saprātīgi izmantot, lai jūs identificētu.3. Sīkdatnes

Sīkdatnes satur informāciju, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kas tiek saglabāta pārlūkā. Pēc tam informācija tiek nosūtīta atpakaļ serverim katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa no servera lapu. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Platformā var tikt izmantotas gan "sesijas", gan "pastāvīgās" sīkdatnes. Mēs varam izmantot sesijas sīkdatnes, lai saņemtu informāciju par jūsu darbībām platformā, un pastāvīgās sīkdatnes, lai varētu jūs atpazīt, kad jūs atkārtoti apmeklējat platformu. Aizverot pārlūkprogrammu, sesijas sīkdatnes tiek dzēstas no datora. Savukārt pastāvīgās sīkdatnes tiks saglabātas jūsu datorā, līdz tās tiks dzēstas vai līdz brīdim, kad tās sasniegs noteiktu uzglabāšanas termiņu.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu informāciju un lai uzlabotu mūsu pakalpojumus.

Savā pārlūkā jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas vai norādīt, kad sīkdatnes var tikt sūtītas. Palīdzības sadaļa lielākajā daļā pārlūkprogrammu sniedz informāciju par to, kā pārvaldīt sīkdatņu izmantošanu - piekrist, nepiekrist vai saņemt informāciju par jaunām sīkdatnēm.

Ja jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, iespējams, nevarēsiet izmantot noteiktas platformas funkcijas, tādēļ mēs iesakām atstāt tās ieslēgtas.4. Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam izmantot trešās puses uzņēmumus un/vai privātpersonas, lai nodrošinātu pienācīgu platformas darbību, sniegtu un veiktu pakalpojumus mūsu vārdā un/vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantota platforma.

Funkcijas, kuru nodrošināšanai izmantojam trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, var ietvert:

 • lietotāju atbalsts un apkalpošana;

 • mārketinga komunikācija;

 • pētījumu un analīzes veikšana.

Šiem trešās puses uzņēmumiem un/vai personām ir piekļuve jūsu personas datiem tika un vienīgi, lai veiktu konkrētus uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums neizpaust vai izmantot jūsu informāciju citiem mērķiem. Trešo personu pakalpojumiem ir piekļuve tikai tiem datu identifikatoriem, piemēram, identifikācijas numuram, atrašanās vietai, kas nepieciešami viņu uzdevumu veikšanai.

Trešo pušu sistēmas, kuras mēs izmantojam, lai nodrošinātu atbilstošu platformas darbību:

 • Google, Inc. rīks Google Analytics - šis rīku saglabā informāciju par mājaslapas apmeklējumu. Saglabātie dati ir anonīmi, tie palīdz mūsu komandai uzlabot mājaslapas kvalitāti. Vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties šeit un šeit.

 • Auth0, Inc. rīks autorizācijas nodrošināšanai. Mēs izmantojam šo rīku, lai nodrošinātu reģistrācijas un/vai autorizācijas funkcionalitāti, rūpējoties par servisa pieejamību, drošību, privātumu un ērtību (rīks ļauj veikt autorizāciju, izmantojot arī populārās platformas, ka piem. Google lietotāja konta izmantošana). Vairāk informācijas par šo rīku lasiet šeit.

 • Amazon Web Services, Inc. products and tools for server and database deployment - produktus un rīkus serveru un datubāžu izvietošanai - mēs izmantojam šo lai nodrošinātu to, ka "iesaistos.lv" serviss ir pieejams tiešsaistē, tiek veiktās risku kalkulācijas un personalizētās atskaites veidošana, datu glabāšanas un šifrēšanas algoritmi, lai pasargātu un minimizētu nepiederošu personu piekļuves riskus. Vairāk informācijas lasiet šeit.

 • Survey.js, aptauju veidošanas un pārvaldīšanas rīks - šis rīks nodrošina pētnieku komandai iespēju izveidot un pārvaldīt (rediģēt un atjaunot) aptaujas sava vadītā pētījuma ietvaros. Vairāk informācijas par šo rīku lasiet šeit un šeit.5. Drošība

Jūsu personas datu drošība mums ir svarīga, un mēs cenšamies ieviest un uzturēt saprātīgas, komerciāli pieņemamas drošības procedūras un procesus, lai pasargātu uzglabājamo personas datus no nesankcionētas piekļuves, iznīcināšanas, izmantošanas, pārveidošanas vai izpaušanas.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena digitāla datu sūtīšanas un glabāšanas metode nav 100% droša, un mēs nevaram garantēt no jums savākto personas datu absolūtu drošību.

Jūs esat atbildīgs par paroles un lietotāja datu konfidencialitāti. Mēs jums neprasīsim jūsu paroli (izņemot gadījumus, kad piereģistrējaties platformā).

Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti, un saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Pēc glabāšanas perioda beigām visi dokumenti, kas satur personas datus, tiks neatgriezeniski izdzēsti, iznīcināti vai padarīti anonīmi tādā formā, kas neļauj identificēt datu subjektus. Mēs nepaziņosim jums par jūsu personas datu dzēšanu, iznīcināšanu vai anonimizēšanu, kā arī neprasīsim jūsu atļauju dzēst vai iznīcināt personas datus pēc saglabāšanas perioda.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži personas faili, kas tiek glabāti datnēs, pēc saglabāšanas perioda uz noteiktu laiku var būt pieejami datu rezerves kopijas sistēmās, līdz šie datu dublēšanas sistēmas faili tiek pārrakstīti. Parasti datu dublēšanas sistēmās esošie faili netiek uzreiz pārrakstīti, atstājot atbilstošu rezervi iespējai atjaunot datus vajadzīgajā laikā.6. Piekļuve personas datiem un jūsu tiesības

Ja kādā brīdī vēlaties uzzināt, kādi jūsu personas dati ir pie mums saglabāti, varat nosūtīt mums pieprasījumu (skatīt sadaļu "12. Kontakti"), un mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saprātīgā termiņā. Jūs varat arī piekļūt, labot vai pieprasīt dzēst savus personas datus un informāciju, piesakoties savā kontā vai sazinoties ar mums.

Papildus pēc datu aizsardzības likumiem jums ir šādas tiesības:

 • atcelt atļauju sīkdatņu izmantošanai;

 • labot un atjaunot savu informāciju;

 • pieprasīt informāciju par jūsu personas datu apstrādi;

 • pieprasīt jūsu informācijas dzēšanu (ja nav likumīga iemesla tās glabāšanai);

 • ierobežot turpmāku jūsu informācijas apstrādi;

 • atsaukt sniegto piekrišanu datu apstrādei;

 • pieprasīt savu personas datu kopiju;

 • pieprasīt pārsūtīt savu informāciju mašīnlasāmā formātā jums vai citam datu kontrolierim;

 • iebilst pret savas informācijas izmantošanu, kas apstrādāta, pamatojoties uz likumīgām interesēm (ja vien mums nav sevišķi svarīga likumīga iemesla) vai tiešā mārketinga nolūkos.

Mēs varam neatklāt personīgos datus un informāciju tādā apjomā un veidā, kā to atļauj likums.7. Sasaiste ar ārējām vietnēm

Platforma var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Noklikšķinot uz trešās puses saites, jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs iesakām jums pārskatīt katras apmeklētās vietnes privātuma politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai darbībām.8. Uzņēmējdarbības procesi

Ja platforma ir iesaistīta procesos, kas ir saistīti ar uzņēmumu apvienošanos, iegādi vai aktīvu pārdošanu, jūsu personas dati var tikt nodoti kā biznesa aktīvs. Šādos gadījumos mēs par to paziņosim, pirms jūsu personiskā informācija tiek pārsūtīta un/vai uz to turpmāk attieksies atšķirīga privātuma politika.9. Datu izmantošana lēmumu pieņemšanā

Iegūtie dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanai. Ievadītie un iegūtie dati tiek izmantoti tikai informatīvajam nolūkam - personalizētās atskaites ģenerēšana lietotājam, veicot riska kalkulāciju ar ievadīto datu palīdzību, kā arī uzaicinājumu saņemšanai, kas aicina piedalīties pētniecības aktivitātēs.10. Izmaiņas privātuma politikā

Šī privātuma politika stājas spēkā 2020. gada 30. novembrī un būs spēkā līdz brīdim, kad tiks veiktas jebkādas izmaiņas tās noteikumos nākotnē, kas stāsies spēkā tūlīt pēc publicēšanas platformā iesaistos.lv.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt mūsu privātuma politiku, un jums periodiski jāpārbauda šī privātuma politika. Jūsu turpmākā platformas izmantošana pēc tam, kad mēs iesaistos.lv publicēsim jebkādas izmaiņas privātumā politikā, būs jūsu apstiprinājums piekrišanai ievērot atjaunoto privātuma politiku.

Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā privātuma politikā, mēs par to paziņosim jums, izmantojot e-pasta adresi, kuru esat mums norādījis, vai ievietojot redzamu paziņojumu mūsu vietnē.11. Kontakti

Ja jums ir kādi jautājumi par šo prīvātuma politiku, jūsu personas datu apstrādi kopumā vai saistībā ar jūsu datu aizsardzības tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@longenesis.com vai rakstot uz adresi: Zaubes iela 9A-23, Rīga, Latvija, LV-1013.

Jebkurā gadījumā jebkurai fiziskai personai vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11 / 13-11, Rīga, LV-1011, Latvija.